Advokat Stefan Dehlin är allmänpraktiserande och ledamot av Sveriges advokatsamfund. Främsta verksamhetsområde är Småländska Höglandet och Jönköping.


Rättskydd och rättshjälp förmedlas.


Advokat Stefan Dehlin

Huvudsakliga rättsområden


  • Brottmål (offentlig försvarare och målsägandebiträde)
  • Tvångsvård (LVU, LVM och LPT)

Telefon 070-203 50 46 - Fax 036-777 03 18

E-post: advokat@stefandehlin.se

Besöksadress: Järnvägsgatan 2 (stationshuset) i Eksjö - Postadress: Box 2, 575 21 Eksjö